KARTONY

Mini display

Ok. 190 – 220 g.

Mały display

Ok. 1 – 1.3 kg.

Średni display

ok. 1,8 – 2 kg.

Duży display

​ok. 2,5 – 3 kg.